AT5 ondertiteling

Het is niet Amsterdams
om van ‘de mazzel’
‘tot ziens’ te maken.
 

AT5 ondertiteling

Matthijs de Visser, projectmanager multimedia over de ondertiteling van AT5 Nieuws. AT5 is er klaar voor. De eerste testuitzendingen van AT5 Nieuws met ondertiteling voor doven en slechthorenden verliepen goed. AT5 Text is voorzien van nieuwe apparatuur om ondertitels via pagina 888 mee te laten lopen.

Vijf parttimers zijn ingehuurd om zeven dagen van de week elke avond het programma te ondertitelen. Matthijs de Visser, hoofd multimedia van AT5 is dan ook een tevreden mens. “We hebben er echt zin in. We vinden het leuk dat we deze service eindelijk kunnen bieden aan de doven en slechthorenden. Met de subsidie van de gemeente Amsterdam kunnen we het ook realiseren. Het is een belangrijke service.”

AT5 is helaas niet in staat om de live nieuwsuitzending na het Journaal van acht uur ’s avonds te ondertitelen, maar moet zich beperken tot de herhalingen, waarvan de eerste om 22.20 uur wordt uitgezonden. “Het zou te duur worden”, zegt De Visser. “Maar we hebben van de nood wel een deugd gemaakt. We kunnen nu de voice over teksten van de verslaggevers en de autocue teksten van de presentatoren gebruiken, waardoor de ondertiteling completer wordt dan bij een live-uitzending. Ondertitelaars van live-uitzendingen kunnen nooit het gesproken woord voor de volle honderd procent volgen. Ze lopen altijd achter, moeten de teksten altijd inkorten. We hebben zo meer tijd om de herhalingen van een vollediger tekst te voorzien.”

Hoger tempo

“Dat betekent overigens niet dat ondertiteling en gesproken woord voor de volle honderd procent met elkaar overeen zullen komen. Dat kan gewoon niet, een ondertiteling van een item mag namelijk niet doorlopen in een volgend item. Dat zou alleen maar tot verwarring bij de kijkers leiden. Bovendien zeggen mensen in bijvoorbeeld een halve minuut meer dan je werkelijk kunt ondertitelen. Wel hanteren we een hoger tempo in ondertiteling dan bijvoorbeeld de NOS. Het tempo waarin wij de ondertitels in beeld brengen is vergelijkbaar met dat van de BBC. Toen ik betrokken raakte bij het project hebben doven en slechthorenden mij al snel duidelijk gemaakt dat men een snellere ondertiteling wilde. Dat komt ons dan goed uit, want met een hoger tempo kun je meer tekst leveren.”

Teletekst systeem

Het college van Burgemeester en Wethouders besloot in 2003, op initiatief van wethouder Hannah Belliot, geld beschikbaar te stellen voor de ondertiteling. Dat de eerste nieuwsuitzending pas op 24 november 2003 te zien zal zijn, heeft alles te maken met de voorbereidingen die AT5 moest treffen. “Ons teletekst systeem moest eerst van nieuwe software worden voorzien om ondertitels via teletekstpagina 888 mee te laten lopen. De software werd pas in augustus geïnstalleerd worden en moest toen nog uitvoerig worden getest. Bovendien moesten we nog op zoek naar geschikte mensen om de ondertiteling te redigeren”, aldus De Visser.

Forum

Tegelijk met de start van de ondertiteling opent AT5 op internet een forum waar mensen hun reacties kwijt kunnen. “We willen heel graag horen hoe onze aanpak met ondertiteling overkomt. Als mensen kritiek hebben dan willen we dat weten, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. Daarom is de klankbordgroep die het project begeleidt ook heel belangrijk, maar we willen ook mensen die niet in die groep zitten de kans geven om hun mening te geven.” Het forum is bereikbaar op http://forum.at5.nl/.

Daarmee geeft Matthijs de Visser ook aan dat wat er op 24 november wordt uitgezonden aan ondertiteling pas het begin is. “Het is voor ons ook een proces van zoeken naar het beste binnen de mogelijkheden. Belangrijk is bijvoorbeeld of de taal die we gebruiken bij de kijkers goed valt. AT5 is Amsterdamse TV en er wordt dus ook Amsterdams gesproken. Dat willen we overbrengen, maar het betekent wel dat we niet altijd Algemeen Beschaafd Nederlands brengen. Het is niet Amsterdams om van ‘de mazzel’ ’tot ziens’ te maken.”

< > webarchive

Andere projecten van Xmedia Services: