Uilenstede.nl

De jongerenwebsite Uilenstede.nl met nieuws en informatie over de studentenwijk Uilenstede in Amstelveen. De simpele en strakke vormgeving van weleer is de basis geweest voor de nieuwe layout.

Daarnaast is het Content Mangementsysteem voorzien van een update en enkele nieuwe plugins. De voornaamste verbetering van de techniek is het verscherpen van de spam-filter achter de reactie en commentaar formulieren. De website wordt nu door enkele honderden bewoners en ‘buitenlui’ bezocht.

uilenstede.nl